Συχνές ερωτήσεις & πληροφορίες περί VOIP (Voice over IP)
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

VoIP, SIP, WebRTC Faq & Info

Εδώ και 50 χρόνια οι εταιρείες χρησιμοποιούν παραδοσιακά συστήματα PBX που απαιτούν χωριστά δίκτυα για τις επικοινωνίες φωνής και δεδομένων. Αλλά με τη νέα επανάσταση, την τηλεφωνία VOIP(Voice over IP), οι επιχειρήσεις μετακινούνται γρήγορα σε συστήματα VOIP PBX, που προσφέρουν το τεράστιο πλεονέκτημα της σύγκλισης των δικτύων δεδομένων και φωνής.

VOIP, που σημαίνει «φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Voice over IP) είναι βασικά η μετάδοση της φωνητικής κίνησης μέσω δικτύων που βασίζονται στο IP. Το πρωτόκολλο διαδικτύου (Internet Protocol (IP)) αρχικά σχεδιάστηκε για τη δικτύωση δεδομένων. Αφού καθιερώθηκε επιτυχώς ως το παγκόσμιο πρότυπο για τη δικτύωση δεδομένων, ακολούθησε η προσαρμογή του για τη φωνητική δικτύωση.

Με τα τηλεφωνικά συστήματα VOIP οι χρήστες δεν περιορίζονται στην πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων μέσω του δικτύου IP, οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδοσιακές τηλεφωνικές γραμμές για τη διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας και διαθεσιμότητας κλήσεων. Με τη χρήση μιας VOIP gateway οι εισερχόμενες γραμμές PSTN/τηλεφώνου μπορούν να μετατραπούν σε VOIP/SIP. Έτσι η VOIP gateway δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να δεχτεί και να κάνει κλήσεις με το κανονικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Τα συστήματα VOIP PBX παρέχουν άνεση κινήσεων και ευελιξία στους εργαζόμενους όταν η επιχείρηση επεκτείνεται αφού η διαχείρισή τους είναι πολύ ευκολότερη από αυτή των παραδοσιακών PBX και μπορούν επίσης να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Η παρούσα ενότητα καλύπτει τις συχνές ερωτήσεις για την τηλεφωνία VOIP (Voice over IP) και πολύ περισσότερα θέματα.

<