Τι είναι το DID – Direct Inward Dialing;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το DID – Direct Inward Dialing;

Το DID – Direct Inward Dialing (διεπιλογή εισόδου, γνωστή στην Ευρώπη και ως DDI) είναι ένα χαρακτηριστικό που προσφέρεται από εταιρείες τηλεφωνίας για χρήση με το σύστημα PBX των πελατών τους, με βάση το οποίο η εταιρεία τηλεφωνίας (telco) εκχωρεί μια σειρά αριθμών που συνδέονται με μία ή περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές.

Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε μια εταιρεία να εκχωρεί έναν προσωπικό αριθμό σε κάθε υπάλληλο, χωρίς να απαιτείται χωριστή τηλεφωνική γραμμή για τον καθένα. Με τον τρόπο αυτό, η κίνηση στην τηλεφωνία μπορεί να διαχωριστεί και η διαχείρισή της να γίνεται ευκολότερα.

Το DID απαιτεί την αγορά μιας ISDN ή ψηφιακής γραμμής και την εκχώρηση μιας σειράς αριθμών από την εταιρεία τηλεφωνίας. Ύστερα χρειάζεστε στις εγκαταστάσεις σας εξοπλισμό ικανό για DID, ο οποίος αποτελείται από κάρτες ή πύλες BRI, E1 ή T1

<