Τι είναι η ακύρωση ηχούς;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι η ακύρωση ηχούς;

Aκύρωση ηχούς είναι η διαδικασία αφαίρεσης της ηχούς από μία φωνητική επικοινωνία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φωνητικής κλήσης. Η ακύρωση ηχούς είναι συχνά απαραίτητη γιατί οι τεχνικές συμπίεσης ομιλίας και οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία πακέτων δημιουργούν ηχώ. Υπάρχουν 2 τύποι ηχούς: η ακουστική ηχώ και η υβριδική ηχώ.

Η ακύρωση ηχούς όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα αλλά επίσης μειώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης χάρη στην τεχνική της για καταστολή της σιγής.

<