Τι είναι το FOIP – Fax over IP;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το FOIP – Fax over IP;

FAX over T38

FOIP σημαίνει Fax over IP και αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής και λήψης φαξ μέσω δικτύου VOIP. Το Fax over IP λειτουργεί μέσω Τ38 και απαιτεί πύλη VOIP ικανή για Τ38, καθώς και συσκευή φαξ, κάρτα φαξ και λογισμικό φαξ ικανά για Τ38.

Οι σύγχρονες πολυλειτουργικές συσκευές φαξ υποστηρίζουν Τ38.

Το λογισμικό διακομιστή φαξ που μιλάει τη γλώσσα «Τ38» μπορεί να στείλει και να λάβει φαξ απευθείας μέσω της πύλης VOIP και έτσι δεν χρειάζεται κάποιο πρόσθετο υλισμικό φαξ. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι διακομιστές φαξ απαιτούν τη χρήση χωριστά αδειοδοτημένων προγραμμάτων οδήγησης EICON SoftIP ή Cantata FOIP για αποστολή και λήψη φαξ χωρίς υλισμικό φαξ.

Σύνδεσμοι:
Τι είναι το T38;
Πως λειτουργεί το Φαξ σε περιβάλλοντα VOIP;

<