Τηλεφωνικό Σύστημα Hosted Vs Τηλεφωνικό Σύστημα Εσωτερικής Εγκατάστασης - 3CX
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τηλεφωνικό Σύστημα Hosted Vs Τηλεφωνικό Σύστημα Εσωτερικής Εγκατάστασης

Μερικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δίλλημα για τον αν θα πρέπει να αγοράσουν ένα Τηλεφωνικό Σύστημα Εσωτερικής Εγκατάστασης ή Hosted. Η μάχη του Τηλεφωνικού συστήματος Hosted vs Εσωτερικής Εγκατάστασης ξεκινάει. Όλα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και τι αναμένεται να αποκομίσει από το Τηλεφωνικό της Σύστημα.

Για να ληφθεί η απόφαση θα πρέπει να έχετε μια καθαρή εικόνα και για τις δύο επιλογές. Παρακάτω θα βρείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Τηλεφωνικού Συστήματος Hosted και του Τηλεφωνικού Συστήματος Εσωτερικής Εγκατάστασης.

Τηλεφωνικό Σύστημα Hosted

 • Ένας εξωτερικός πάροχος διαχειρίζεται το Τηλεφωνικό Σύστημα εκ μέρους σας και όλη η ευθύνη της λειτουργίας και αναβάθμισης του Hosted Τηλεφωνικού Συστήματος μετατοπίζεται σε αυτόν.
 • Τα κόστη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μειώνονται αισθητά σε ότι έχει σχέση με το Hosted Τηλεφωνικό Σύστημα.
 • Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για προβλήματα δικτύου, όπως το εύρος ζώνης (bandwidth), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλο εύρος ζώνης για να συμπεριλάβουν Ενοποιημένες Επικοινωνίες και VoIP.
 • Δεν απαιτείται εξιδικευμένο προσωπικό για τη διαχείρηση του τηλεφωνικού συστήματος· λιγότερα έξοδα
 • Δε χρειάζεται εκπαίδευση για τη χρήση του τηλεφωνικού συστήματος, πώς να προσθέσεις τηλεφωνικές επεκτάσεις και την παραμετροποίηση των λοιπών λειτουργιών. Ο πάροχος αναλαμβάνει να τα κάνει όλα αυτά για τον τελικό χρήστη.
 • Όλες οι αναβαθμίσεις του συστήματος συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα συντήρησης και γίνονται αυτόματα από τον Παροχέα.

Τηλεφωνικό Σύστημα Εσωτερικής Εγκατάστασης

 • Ο χρήστης έχει περισσότερο έλεγχο στο τηλεφωνικό σύστημα.
 • Με το τηλεφωνικό Σύστημα εσωτερικής εγκατάστασης υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης και άλλων λογισμικών προγραμμάτων που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της όπως CRM συστήματα.
 • Ιδανικό για μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη την υποδομή, το εύρος ζώνης (bandwidth) και τις ρυθμίσεις δικτύου για να φιλοξενήσουν το δικό τους ιδιόκτητο τηλεφωνικό σύστημα, πλατφόρμα εννοποιημένων επικοινωνιών (Unified Communications) και VoIP.
 • Δε χρειάζετε να εξαρτούνται από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ενός Παρόχου για απλές διεργασίες όπως να προστεθούν τηλεφωνικές επεκτάσεις.
 • Όλα τα δεδομένα του τηλεφωνικού συστήματος και οι ρυθμίσεις είναι στα χέρια του τελικού χρήστη.

 

 

<