Ποια IP PBX που βασίζονται σε SIP υπάρχουν διαθέσιμα;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Ποια IP PBX που βασίζονται σε SIP υπάρχουν διαθέσιμα;

Asterisk – ένα IP PBX που βασίζεται στο Linux
SIPX – ένα άλλο IP PBX που βασίζεται στο Linux
3CX Phone System – ένα IP PBX που βασίζεται στα Windows
Για μια εκτενέστερη λίστα λογισμικών IP PBX επισκεφτείτε τον κατάλογο λογισμικών στο WindowsNetworking.

<