Τι είναι το SDP - Session Description Protocol;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το SDP – Session Description Protocol;

SDP, συντομογραφία για το Session Description Protocol (Πρωτόκολλο περιγραφής συνόδου). Είναι ένα μορφότυπο για να περιγράψουμε τις παραμέτρους εκκίνησης των μέσων ροής. Δημοσιεύτηκε από την IETF ως RFC 4566. Τα μέσα ροής είναι περιεχόμενο που βλέπετε ή ακούτε ενόσω παραδίδεται.

Σύνδεσμοι:
RFC 4566
Τι είναι το SIP;

<