Τι είναι οι μέθοδοι / αιτήσεις και αποκρίσεις SIP;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι οι μέθοδοι / αιτήσεις και αποκρίσεις SIP;

SIP-Methods

Το SIP χρησιμοποιεί μεθόδους / αιτήσεις και αντίστοιχες αποκρίσεις για να πραγματοποιήσει μια τηλεφωνική σύνοδο.

Αιτήσεις SIP:

Υπάρχουν έξι βασικοί τύποι αιτήσεων / μεθόδων:

INVITE = Πραγματοποιεί μία σύνοδο
ACK = Επιβεβαιώνει μία αίτηση INVITE (πρόσκλησης)
BYE = Τερματίζει μία σύνοδο
CANCEL = Ακυρώνει την πραγματοποίηση μίας συνόδου
REGISTER = Διαβιβάζει τη θέση του χρήστη (όνομα κεντρικού υπολογιστή, IP)
OPTIONS = Διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των τηλεφώνων SIP που συμμετέχουν στην κλήση

Αποκρίσεις SIP:

Οι αιτήσεις SIP απαντιούνται με αποκρίσεις SIP, που ανήκουν σε 6 κατηγορίες:

1xx = πληροφοριακές αποκρίσεις, όπως η 180 που σημαίνει κουδούνισμα
2xx = αποκρίσεις επιτυχίας
3xx = αποκρίσεις επανακατεύθυνσης
4xx = αποτυχίες αίτησης
5xx = σφάλματα διακομιστή
6xx = καθολικές αποτυχίες

Επισημαίνουμε την ομοιότητα με το HTTP – η ομορφιά του SIP έγκειται στη σαφήνεια και την απλότητά του

<