Μπορείτε να παραθέσετε όλες τις γνωστές αποκρίσεις SIP;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Μπορείτε να παραθέσετε όλες τις γνωστές αποκρίσεις SIP;

1xx = πληροφοριακές αποκρίσεις

 • 100 Γίνεται προσπάθεια
 • 180 Το τηλέφωνο κτυπά
 • 181 Η κλήση προωθείται
 • 182 Η κλήση βρίσκεται σε αναμονή
 • 183 Πρόοδος συνόδου

2xx = αποκρίσεις επιτυχίας

 • 200 OK
 • 202 έγινε αποδοχή: Χρησιμοποιείται για παραπομπές

3xx = αποκρίσεις επανακατεύθυνσης

 • 300 Πολλαπλές Επιλογές
 • 301 Μετακινήθηκε μόνιμα
 • 302 Μετακινήθηκε προσωρινά
 • 305 Χρησιμοποιήστε διακομιστή μεσολάβησης
 • 380 Εναλλακτική υπηρεσία

4xx = αποτυχίες αίτησης

 • 400 Κακή αίτηση
 • 401 Ανεξουσιοδότητη: Χρησιμοποιείται μόνο από καταχωρητές. Οι διακομιστές μεσολάβησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν εξουσιοδότηση εκπροσώπου 407
 • 402 Απαιτείται πληρωμή (Δεσμεύεται για μελλοντική χρήση)
 • 403 Απαγορεύεται
 • 404 Δεν βρέθηκε: Ο χρήστης δεν βρέθηκε
 • 405 Η μέθοδος δεν επιτρέπεται
 • 406 Μη αποδεκτή
 • 407 Απαιτείται επαλήθευση εκπροσώπου
 • 408 Πέρας χρονικού ορίου αίτησης: Ο χρήστης δεν βρέθηκε έγκαιρα
 • 410 Αποχώρησε: Ο χρήστης κάποτε υπήρχε αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμος εδώ
 • 413 Υπερβολικά μεγάλη οντότητα αίτησης
 • 414 Υπερβολικά μεγάλη αίτηση-URI
 • 415 Μη υποστηριζόμενος τύπος μέσων
 • 416 Μη υποστηριζόμενο σχήμα URI
 • 420 Κακή επέκταση: Κακή επέκταση χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου SIP, δεν αναγνωρίζεται από το διακομιστή
 • 421 Απαιτείται επέκταση
 • 423 Υπερβολικά σύντομο διάστημα
 • 480 Προσωρινά μη διαθέσιμη
 • 481 Η κλήση / συναλλαγή δεν υπάρχει
 • 482 Ανιχνεύτηκε βρόχος
 • 483 Υπερβολικά πολλές μεταπηδήσεις
 • 484 Ατελής διεύθυνση
 • 485 Αναμφίσημη
 • 486 Απασχολημένη εδώ
 • 487 Η αίτηση τερματίστηκε
 • 488 Μη αποδεκτή εδώ
 • 491 Η αίτηση εκκρεμεί
 • 493 Μη αποκρυπτογραφήσιμη: Δεν ήταν δυνατή η αποκρυπτογράφηση τμήματος του σώματος του S/MIME

5xx = σφάλματα διακομιστή

 • 500 Εσωτερικό σφάλμα δακομιστή
 • 501 Δεν εφαρμόστηκε: Η μέθοδος αίτησης SIP δεν εφαρμόστηκε εδώ
 • 502 Κακή πύλη
 • 503 Μη διαθέσιμη υπηρεσία
 • 504 Πέρας χρονικού ορίου διακομιστή
 • 505 Μη υποστηριζόμενη έκδοση: Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αυτή την έκδοση του πρωτοκόλλου SIP
 • 513 Υπερβολικά μεγάλο μήνυμα

6xx = καθολικές αποτυχίες

 • 600 Απασχολημένη παντού
 • 603 Απόρριψη
 • 604 Δεν υπάρχει πουθενά
 • 606 Μη αποδεκτή
<