Τι είναι ο διακομιστής STUN;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι ο διακομιστής STUN;

Ο διακομιστής STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NATs], Απλή μεταβίβαση πρωτοκόλλου δεδομενογράμματος χρήστη (UDP) μέσω μεταφραστών διευθύνσεων δικτύου (NAT)) επιτρέπει σε πελάτες NAT (π.χ. υπολογιστές με τείχος προστασίας) να διευθετούν τηλεφωνικές κλήσεις προς κάποιον πάροχο VOIP που φιλοξενείται έξω από το τοπικό δίκτυο.

stun

Ο διακομιστής STUN επιτρέπει στους πελάτες να εντοπίζουν τη δημόσια διεύθυνσή τους, τον τύπο NAT που βρίσκεται μπροστά τους και τη θύρα της πλευράς του διαδικτύου που συνδέεται μέσω του NAT με μια συγκεκριμένη τοπική θύρα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να διευθετηθεί η επικοινωνία UPD μεταξύ του πελάτη και του παρόχου VOIP και έτσι να πραγματοποιηθεί κλήση. Το πρωτόκολλο STUN ορίζεται στο RFC 3489.

Η επικοινωνία με το διακομιστή STUN γίνεται στη UDP θύρα 3478. Ωστόσο, ο διακομιστής θα υποδείξει στους πελάτες να πραγματοποιήσουν δοκιμές και στον εναλλακτικό αριθμό IP και θύρας (οι διακομιστές STUN έχουν δύο διευθύνσεις IP). Το RFC δηλώνει ότι αυτή η θύρα και η διεύθυνση IP είναι αυθαίρετες.

<