Τι είναι οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications);
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications);

Ο όρος «ενοποιημένες επικοινωνίες» (unified communications) σημαίνει τη διαδικασία με την οποία ενσωματώνονται όλες οι μέθοδοι επικοινωνίας, οι συσκευές επικοινωνίας και τα μέσα, επιτρέποντας στους χρήστες να έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε, όπου κι αν βρίσκονται και σε πραγματικό χρόνο.

Αντικειμενικός σκοπός των ενοποιημένων επικοινωνιών είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης και η τόνωση της ανθρώπινης επικοινωνίας με απλοποίηση των διεργασιών.

Τα Τηλεφωνικά Κέντρα 3CX για Windows είναι ένα επαναστατικό IP PBX που δίνει τεχνολογία ενοποιημένων επικοινωνιών με τη συγχώνευση δικτύων φωνής και δεδομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να διασφαλίσουν την ευχρηστία.

<