Τι είναι η φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Voice over IP);
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι η φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Voice over IP);

Ο όρος «φωνή μέσω IP» έχει την ίδια έννοια με τον όρο «φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ» και είναι περισσότερο γνωστός ως VoIP.

Ο όρος «φωνή μέσω IP» αναφέρεται στη διάχυση της φωνητικής κίνησης μέσω δικτύων που βασίζονται στο ίντερνετ. Το πρωτόκολλο Ίντερνετ (Internet Protocol (IP)) αρχικά σχεδιάστηκε για τη δικτύωση δεδομένων και μετά την επιτυχία του προσαρμόστηκε για φωνητική δικτύωση.

Η φωνή μέσω IP (Voice over IP (VoIP)) μπορεί να διευκολύνει τις εργασίες και να παράσχει υπηρεσίες που ίσως είναι βραδυκίνητες ή δαπανηρές στην εφαρμογή τους αν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακό PSTN:

  • Μπορεί να γίνει μετάδοση πάνω από μίας τηλεφωνικής κλήσης στην ίδια ευρυζωνική τηλεφωνική γραμμή. Με τον τρόπο αυτό, η φωνή μέσω IP μπορεί να διευκολύνει την προσθήκη τηλεφωνικών γραμμών στις επιχειρήσεις.
  • Τα χαρακτηριστικά που συνήθως χρεώνουν πρόσθετα οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως η προώθηση κλήσεων, η αναγνώριση καλούντος ή η αυτόματη επανάκληση, είναι απλά με την τεχνολογία φωνής μέσω IP.
  • Οι ενοποιημένες επικοινωνίες είναι ασφαλείς με την τεχνολογία φωνής μέσω IP, αφού επιτρέπει την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως η συνομιλία μέσω βίντεο, η ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ.

Αυτά και πολλά άλλα πλεονεκτήματα της φωνής μέσω IP κάνουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τα τηλεφωνικά συστήματα VoIP με εκπληκτικά ταχύ ρυθμό.

<