Ορισμός του VOIP
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Ο όρος VoIP

Ο όρος VoIP είναι ακρωνύμιο και σημαίνει Voice Over Internet Protocol, δηλαδή Φωνή μέσω πρωτοκόλλου Internet. Πρόκειται για μια τεχνολογία που παρέχει φωνητική επικοινωνία και συνεδρίες πολυμέσων (π.χ. βίντεο) μέσω δικτύων πρωτοκόλλου Internet (IP).

Οι πρώτοι πάροχοι υπηρεσιών VoIP προσέφεραν λύσεις που μιμούνταν την αρχιτεκτονική του τηλεφωνικού δικτύου παλαιού τύπου, ενώ οι πάροχοι δεύτερης και τρίτης γενιάς είτε έχουν αναπτύξει κλειστά δίκτυα για ιδιωτική χρήση, προσφέροντας δωρεάν κλήσεις, είτε έχουν απομακρυνθεί εντελώς από την αρχιτεκτονική τηλεφωνικού δικτύου παλαιού τύπου. Οι λύσεις VoIP επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν δυναμικά μεταξύ τους σε οποιουσδήποτε δύο τομείς στο Internet, όταν ένας χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια κλήση. Για να πραγματοποιήσει μια κλήση μέσω VoIP, ένας χρήστης χρειάζεται λογισμικό τηλεφώνου SIP Ή ένα τηλέφωνο VoIP (υλικό εξοπλισμό). Οι τηλεφωνικές κλήσεις μπορούν να γίνουν προς οπουδήποτε και προς οποιονδήποτε: τόσο σε αριθμούς VoIP όσο και σε αριθμούς τηλεφώνου PSTN.

Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τη χρήση συστημάτων VoIP έναντι των παραδοσιακών τηλεφωνικών συστημάτων με σύρματα χαλκού έχουν αποκομίσει πολλά οφέλη, όπως μείωση των μηνιαίων λογαριασμών τηλεφώνου, αλλά και αύξηση της φορητότητας και της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων. Το 2008, το 80% όλων των νέων γραμμών PBX που εγκαταστάθηκαν διεθνώς ήταν VoIP.

Οι λύσεις VoIP που απευθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν, επίσης, δυνατότητες Ενοποιημένων Επικοινωνιών, όπως τηλεδιάσκεψη μέσω Web, έλεγχο παρουσίας, φαξ και φωνητικό ταχυδρομείο σε email, άμεση συνομιλία και πολλά άλλα, καθώς και προγράμματα για smartphone, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν την εσωτερική τηλεφωνική γραμμή του γραφείου τους όπου κι αν βρίσκονται. Επίσης, τα προγράμματα για smartphone χρησιμοποιούν τεχνολογία VoIP, για να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις από το κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, σαν αυτός να χρησιμοποιούσε την εσωτερική τηλεφωνική γραμμή του γραφείου του.

Περισσότερες πληροφορίες

Τύποι τηλεφώνων VoIP / τηλεφώνων SIP

Τι είναι οι πύλες VoIP και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν

<