TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Apakah RTP – Protokol Pengangkutan Masa Nyata (Real Time Transport Protocol)?

RTP – singkatan bagi Protokol Pengangkutan Masa Nyata (Real Time Transport Protocol) mendefinisikan format paket standard bagi menyampaikan audio dan video melalui internet. Ia didefinisikan dalam RFC 1889. Ia dibangunkan oleh kumpulan Audio Video Transport Working dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP and RT`CP berkait rapat – RTP menyampaikan data sebenar dan RTCP digunakan untuk maklum balas mengenai kualiti perkhidmatan.

Pautan:
RFC 1889
Apakah RTCP?