3CX PBX in the Cloud
1 year FREE - no ties!
google cloud platform
3CX
Zero Admin
With the new Dashboard
3CX
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
3CX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
3CX
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
3CX
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
3CX
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
3CX
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux
Fast & easy call management
With the 3CX Web Client

Bolehkah anda menyenaraikan kesemua respons SIP yang diketahui?

1xx = respons bermaklumat

 • 100 Mencuba
 • 180 Berdering
 • 181 Panggilan Di Alihkan
 • 182 Menunggu Giliran
 • 183 Sesi Sedang Berjalan

2xx = respons berjaya

 • 200 OK
 • 202 diterima: Digunakan untuk rujukan

3xx = respons arah kembali

 • 300 Pilihan Berbilang
 • 301 Dipindahkan secara Kekal
 • 302 Dipindahkan Sementara
 • 305 Guna Proksi
 • 380 Perkhidmatan Alternatif

4xx = kegagalan permintaan

 • 400 Permintaan Rosak
 • 401 Tak dibenarkan: Hanya digunakan oleh pendaftar. Proksi seharusnya menggunakan kebenaran proksi 407
 • 402 Bayaran Diperlukan (Ditempah untuk kegunaan masa depan)
 • 403 Dilarang
 • 404 Tak Dijumpai: Pengguna Tak Dijumpai
 • 405 Kaedah Tak Dibenarkan
 • 406 Tak Diterima
 • 407 Pengesahan Proksi Diperlukan
 • 408 Minta Masa Tamat: Tak jumpa pengguna dalam masa
 • 410 Hilang: Pengguna pernah wujud, tetapi tiada lagi di sini.
 • 413 Entiti yang Diminta Terlalu Besar
 • 414 URI Diminat Terlalu Panjang
 • 415 Jenis Media Tak Disokong
 • 416 Skim URI Tak Disokong
 • 420 Sambungan Rosak: Sambungan Protokol SIP rosak digunakan, tak difahami oleh pelayan
 • 421 Sambungan diperlukan
 • 423 Selang terlalu Singkat
 • 480 Tiada Sementara
 • 481 Panggilan/ Transaksi Tak Wujud
 • 482 Gelung Dikesan
 • 483 Terlalu Banyak Loncatan
 • 484 Alamat Tak Lengkap
 • 485 Samar
 • 486 Sibuk Di Sini
 • 487 Permintaan Ditamatkan
 • 488 Tidak Diterima di sini
 • 491 Permintaan Menunggu
 • 493 Tak Dapat Ditafsir: Bahagian badan tak dapat ditafsir S/MIME

5xx = ralat pelayan

 • 500 Ralat Dalaman Pelayan
 • 501 Tak Dilaksanakan: Kaedah permintaan SIP tidak dilaksanakan di sini
 • 502 Get Laluan Rosak
 • 503 Tiada Perkhidmatan
 • 504 Pelayan Masa Keluar
 • 505 Versi Tak Disokong: Pelayan tak menyokong versi protokol SIP ini
 • 513 Mesej terlalu besar

6xx = kegagalan global

 • 600 Sibuk Merata-rata
 • 603 Menolak
 • 604 Tidak Wujud Di Mana-Mana
 • 606 Tak Boleh Diterima