TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP står för Real Time Transport Protocol (Realtids-transportprotokoll) och definieras i RFC 3550. RTCP arbetar hand i hand med RTP.

RTP-RTCP-diag

RTP hanterar leveransen av den faktiska datan, och RTCP används för att sända kontrollpaket till deltagarna i ett samtal. Den huvudsakliga funktionen är att leverera feedback om kvaliteten på tjänsten som levereras med RTP.

Länkar:
RFC 3550
Vad är RTP?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud