Vad är RTP - Real Time Transport Protocol?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är RTP – Real Time Transport Protocol?

RTP – förkortning av Real Time Transport Protocol (realtids-transportprotokoll) definierar ett standard paket format för att leverera audio och video över internet. Det definieras i RFC 1889. Det utvecklades av the Audio Video Transport Working group och publicerades första gången 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP och RTCP är tätt sammanlänkade – RTP levererar den faktiska datan och  RTCP används för feedback om tjänstens kvalitet.

Länkar:
RFC 1889
Vad är RTCP?

<