TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vad är RTP – Real Time Transport Protocol?

RTP – förkortning av Real Time Transport Protocol (realtids-transportprotokoll) definierar ett standard paket format för att leverera audio och video över internet. Det definieras i RFC 1889. Det utvecklades av the Audio Video Transport Working group och publicerades första gången 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP och RTCP är tätt sammanlänkade – RTP levererar den faktiska datan och  RTCP används för feedback om tjänstens kvalitet.

Länkar:
RFC 1889
Vad är RTCP?

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud