TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Information om VOIP-gateway – Lär dig mer om VOIP-gateways

En VOIP-gateway är en enhetsom omvandlar telefontrafik till IP för överföring över datanätverk. De används på två olika sätt

1. För att omvandla inkommande PSTN/telefonlinjer till VOIP/SIP:

På det här sättet gör en VOIP-gateway det möjligt för samtal att tas emot och ringas via det vanliga telefonnätverket. Många företag vill hellre fortsätta att använda traditionella telefonlinjer eftersom det garanterar bättre samtalskvalitet och tillgänglighet.

2. För att koppla ett traditionellt PBX/telefonsystem till IP-nätverket:

På det här sättet gör en VOIP-gateway det möjligt att ringa samtal via VOIP. Samtal kan sedan ringas via en VOIP-tjänsteleverantör, eller om det är ett företag med många kontor, kan man minska kostnader för interna kontorssamtal genom att dirigera samtalen via Internet. VOIP-gateways finns att köpa som externa enheter eller som PCI-kort. De flesta produkterna på marknaden är externa enheter. En VOIP-gateway har en anslutning för IP-nätverket och en eller flera portar att koppla telefonlinjerna till.

beroNet-VoIP-Gateways

En analog VOIP-gateway från Mediatrix

Olika typer av VOIP-gateways

1. Analoga enheter: Analoga enheter används för att ansluta vanliga analoga telefoner. Analoga enheter finns att tillgå för mellan 2 och 24 linjer.

2. Digitala enheter: Med digitala enheter kan du ansluta digitala linjer, antingen en eller flera BRI ISDN-linjer (Europa), en eller flera PRI/E1-linjer (Europa) eller en eller flera T1-linjer (USA).

Tillverkare av VOIP-gateways

Numera finns det många VOIPgateways på marknaden, och eftersom efterfrågan har ökat drastiskt, har priset minskat avsevärt. Priset på analoga VOIP-gateways börjar från så lite som 200 USD. Här är några tillverkare av VOIP-gateways.

De kan köpas via en av de många onlineaffärerna för VOIP-produkter.

Läs om IP-PBX-system, vilka typer VOIP-/SIP-telefoner som finns och vad VOIP gateways är och hur de kan användas.

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud