Co to je T38?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Co to je T38?

FAX-over-T38

T38 je protokol, který popisuje, jak odesílat fax prostřednictvím počítačové datové sítě. Protokol T38 je zapotřebí, protože faxová data nemohou být odesílána po počítačové datové sítě stejně jako hlasová komunikace. Další informace naleznete v pojednání Jak funguje FAX v prostředí VOIP? V zásadě platí, že protokol T38 zajišťuje konverzi faxu na obrázek, odesílá jej do jiného faxového přístroje T38 a pak jej konvertuje zpět na analogový faxový signál. Většina bran VoIP a sběrnic nyní spolehlivě podporuje protokol T38.

Protokol T38 je popsán ve specifikaci RFC 3362 a definuje, jak by zařízení mělo předávat faxová data. V obrázku uvedeném výše musí mít brána i faxový přístroj za bránou schopnost komunikovat protokolem T38. Pro faxový přístroj G3 na analogové lince bude tento proces transparentní. Analogový faxový přístroj nemusí znát protokol T38.

Telefonní systém 3CX pro Windows obsahuje plnohodnotný faxový server T38, který umožňuje odesílání a příjem faxů z libovolného místa v síti. Faxy lze přijímat jako soubor PDF a odesílat e-mailem. Faxy lze odesílat z libovolného místa v síti prostřednictvím faxových služeb Microsoft (které jsou součástí systému Windows 2003 a 2008)

Odkazy:
Jak funguje FAX v prostředí VOIP?
RFC3362

<