Slider 2TryLearn MoreSlash your Phone bills - Slider Image

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Mitkä ovat IP PBX \ VOIP –puhelinjärjestelmän edut?

Helpompi asentaa ja määrittää kuin perinteinen puhelinjärjestelmä.

Tietokoneohjelmisto hyödyntää tietokoneen käsittelytehoa ja Windowsin käyttöliittymää ja ominaisuuksia. Kuka tahansa tietokoneiden perusymmärryksen ja Windowsin käytön omaava henkilö voi asentaa puhelinvaihteen. Perinteinen puhelinjärjestelmä vaatii tavallisesti järjestelmää varten koulutetun asentajan.

Helppo hallita web-pohjaiselta kokoonpanoliittymältä.

IP-puhelinvaihde on web-pohjainen käyttöliittymä, jonka avulla voidaan helposti hallita ja säätää puhelinjärjestelmää. Perinteisillä puhelinjärjestelmillä on vaikea käyttää liittymiä, jotka on suunniteltu siten, että vain puhelinjärjestelmän asentajat voivat käyttää niitä tehokkaasti.

Pienemmät puhelukustannukset.

Puhelukustannukset pienenevät huomattavasti käyttämällä VOIP-palveluntarjoajaa kauko- ja kansainvälisille puheluille. Toimistojen tai konttorien väliset puhelinjärjestelmät voidaan yhdistää helposti ilmaisia puheluja varten.

Erillistä puhelinliittymää ei tarvita. Järjestelmää voidaan käyttää tietokoneverkossa.

VOIP-puhelinjärjestelmällä voidaan yhdistää fyysiset puhelimet suoraan tietokoneen verkkoporttiin (joka voidaan jakaa viereisen tietokoneen kanssa). Ohjelmistopuhelimet voidaan asentaa suoraan tietokoneelle. Erillistä puhelinjärjestelmän liittymäverkostoa ei tarvitse siis asentaa, minkä vuoksi käyttäjien/alanumeroiden lisääminen on joustavampaa. Uusiin toimitiloihin muutettaessa voidaan säästää huomattavasti asentamalla tietokoneverkko lankaliittymän sijasta.

Liittymäsopimusta ei tarvitse tehdä palveluntarjoajan kanssa.

Puhelinstandardi: VOIP-puhelimet käyttävät peruspuhelinstandardia – kaikki modernit VOIP-puhelinjärjestelmät käyttävät SIP-protokollaa. Näin ollen lähes mitä tahansa SIP VOIP -puhelinta tai VOIP gateway – laitteistoa voidaan käyttää. Perinteisten puhelinjärjestelmien puhelimissa on oltava lisätoimintoja ja laajennusmoduuleja ominaisuuksien lisäämiseksi.

Skaalautuva

Perinteisten puhelinjärjestelmien kapasiteetti ei usein riitä. Puhelinlinjojen ja alanumeroiden lisääminen vaatii usein kalliita laitteistopäivityksiä. Joissain tapauksissa on uusittava koko puhelinjärjestelmä. Näin ei tarvitse tehdä VOIP-puhelinjärjestelmässä. Tavallinen tietokone voi käsitellä helposti useita puhelinlinjoja ja alanumeroita. Laajentaminen on helppoa lisäämällä puhelimia verkkoon.

Parempi asiakaspalvelu ja tuottavuus.

Tietokonepohjaisten puhelujen ansiosta puhelinjärjestelmä on helpompi integroida muihin yrityssovelluksiin. Esimerkiksi soittajan tiedot voidaan tuoda esiin tulevan puhelun yhteydessä, mikä parantaa huomattavasti asiakaspalvelua ja vähentää kustannuksia puhelujen kestojen lyhetessä. Lähtevät puhelut tehdään suoraan Outlookista, joten käyttäjän ei tarvitse edes näppäillä puhelinnumeroa.

Ohjelmistopohjaisten puhelimien käyttö on helpompaa.

Puhelinjärjestelmien lisäominaisuuksien kuten neuvottelupuhelun käyttö on usein vaikeaa. Ohjelmistopohjaisten SIP-puhelimien kaikkia toimintoja on helppo käyttää Windows-käyttöliittymästä.

Enemmän ominaisuuksia vakiona.

Ohjelmistopohjaisia VOIP-puhelinjärjestelmiä on helpompi kehittää ja niiden ominaisuuksia on helpompi parantaa. Siksi useimmat VOIP-puhelinjärjestelmät ovat varustettu useilla ominaisuuksilla, kuten automaattisella vastaajalla, vastaajalla, puhelujen jonotuksella jne. Nämä ominaisuudet ovat usein erittäin kalliita perinteisissä järjestelmissä.

Parempi hallinta raportoinnin avulla.

VOIP-asetukset tallentavat tulevien ja lähtevien puhelujen tiedot palvelimelle, minkä avulla puhelujen ja soittoliikenteen raportointi on paljon tehokkaampaa.

Puhelinjärjestelmän tilan ja puhelujen yleiskatsaus nähdään helpommin.

Perinteiset puhelinjärjestelmät vaativat usein kalliita “järjestelmäpuhelimia”, joilla saadaan tietoa puhelinjärjestelmän tilasta. Tästä huolimatta perinteisten puhelinjärjestelmien tilatiedot ovat parhaimmillaan arvoituksellisia. VOIP-järjestelmillä voidaan määrittää käyttäjät, joilla on pääsy graafiseen järjestelmän tilaan web-selaimen kautta.

Käyttäjät voivat käyttää puhelintaan mistä tahansa toimiston pistokkeesta.

Puhelin voidaan kytkeä lähimpään Ethernet-porttiin säilyttäen puhelimen numero.

Käyttäjien liikkuvuus helpottuu.

Puhelut voidaan siirtää mihin tahansa SIP-protokollan ansiosta.

Lisätietoa IP PBX -järjestelmistä, VOIP- / SIP-puhelimista ja VOIP-Gateway

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express