Τι είναι το Η323;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το Η323;

Το Η323 είναι ένα σύνολο προτύπων από την ITU-T και ορίζει ένα σύνολο πρωτοκόλλων για την παροχή οπτικοακουστικής επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου υπολογιστών.

Το H323 είναι ένα σχετικά παλιό πρωτόκολλο και πλέον αντικαθίσταται από το πρωτόκολλο SIP – Session Initiation Protocol(Πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου). Ένα από τα πλεονεκτήματα του SIP είναι ότι πρόκειται για πολύ λιγότερο περίπλοκο πρωτόκολλο και μοιάζει με τα πρωτόκολλα HTTP / SMTP.

Επομένως, οι περισσότεροι εξοπλισμοί VOIP που διατίθενται σήμερα ακολουθούν το πρότυπο SIP. Ωστόσο, οι παλαιότεροι εξοπλισμοί VOIP μάλλον ακολουθούν το H 323.

Σύνδεσμοι:
Ιστότοπος ITU-T
Τι είναι το SIP;

<