Τι είναι το RTCP - Real Time Transport Protocol;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το RTCP – Real Time Transport Protocol;

RTCP σημαίνει Real Time Transport Protocol (Πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο) και ορίζεται στο RFC 3550. Το RTCP λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία με το πρωτόκολλο RTP. Το RTP πραγματοποιεί την παράδοση των πραγματικών δεδομένων, ενώ το RTCP χρησιμοποιείται για την αποστολή πακέτων ελέγχου στους συμμετέχοντες μιας κλήσης. Η πρωτεύουσα λειτουργία είναι η παροχή ανάδρασης σχετικά με τη ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει το RTP.

Σύνδεσμοι:
RFC 3550
Τι είναι το RTP;

<