Τι είναι το RTP - Real Time Transport Protocol;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι το RTP – Real Time Transport Protocol;

RTP – συντομογραφία για το Real Time Transport Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο). Ορίζει ένα τυπικό μορφότυπο πακέτου για την παράδοση ήχου και εικόνας μέσω του διαδικτύου. Ορίζεται στο RFC 1889. Δημιουργήθηκε από τον όμιλο Audio Video Transport Working και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1996.

RTP-RTCP-diag

Τα πρωτόκολλα RTP και RTCP είναι στενά συνδεδεμένα – το RTP πραγματοποιεί την παράδοση των πραγματικών δεδομένων και το RTCP χρησιμοποιείται για την ανάδραση σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας.

Σύνδεσμοι:
Τι είναι το RTCP;

<