Τι είναι τα τηλέφωνα SIP;
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Τι είναι τα τηλέφωνα SIP;

Τα τηλέφωνα SIP είναι ίδια με τα τηλέφωνα VoIP ή τα λογισμικά τηλεφώνου. Είναι τηλέφωνα που σας επιτρέπουν να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP(φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ).

Υπάρχουν δύο τύποι τηλεφώνων SIP. Ο πρώτος τύπος είναι το τηλέφωνο SIP με υλισμικό. Μοιάζει με την κοινή τηλεφωνική συσκευή, αλλά μπορεί να δεχτεί και να πραγματοποιήσει κλήσεις χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο αντί για το παραδοσιακό σύστημα PSTN.

Τα τηλέφωνα SIP μπορεί επίσης να βασίζονται σε λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε υπολογιστή ως τηλέφωνο μέσω ακουστικών με μικρόφωνο ή/και κάρτας ήχου. Επίσης απαιτούν ευρυζωνική σύνδεση και σύνδεση με πάροχο υπηρεσιών VOIP ή διακομιστή SIP .

Το τηλεφωνικό σύστημα 3CX για Windows μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα δημοφιλή τηλέφωνα SIP που βασίζονται σε υλισμικό. Επίσης, συνοδεύεται από ένα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τηλέφωνο SIP που βασίζεται σε λογισμικό και λειτουργεί ως πελάτης VoIP για το τηλεφωνικό σύστημα 3CX.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 3CX SIP / τηλέφωνο VoIP.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για διάφορους τύπους τηλεφώνων VOIP / SIP.

<