TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Apakah itu Sistem Telefon PBX?

PBX bermaksud Pertukaran Cawangan Peribadi, iaitu rangkaian telefon peribadi yang digunakan di dalam sesebuah syarikat. Pengguna sistem telefon PBX berkongsi beberapa talian luaran untuk membuat panggilan luaran.

3CX_ip-pbx-overview

PBX menyambungkan telefon dalaman di dalam sesebuah perniagaan dan juga menyambungkannya kepada rangkaian telefon bersuis awam (PSTN). Salah satu daripada kecenderungan terkini dalam pembangunan sistem telefon PBX adalah VoIP PBX, juga dikenali sebagai IP PBX, yang menggunakan Protokol Internet untuk menghantar panggilan.
Pada masa ini terdapat empat pilihan sistem telefon PBX yang berbeza:

  • PBX
  • PBX Hos/Maya
  • IP PBX
  • IP PBX Hos/Maya

IP PBX adalah penyelesaian sistem telefon PBX berasaskan perisian yang membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu dan menyampaikan perkhidmatan yang sukar dan mahal untuk dilaksanakan apabila menggunakan proprietari PBX tradisional.

Sistem Telefon 3CX untuk Windows adalah contoh yang baik bagi sebuah sistem telefon IP PBX.

Free for up to 1 year! Select preferred deployment:

On-Premise

for Linux on a $200 appliance or as a VM

Get the ISO

On-Premise

for Windows as a VM

Download the setup file

On the cloud

In your Google, Amazon, Azure account

Take the PBX Express