Apakah itu Sistem Telefon PBX?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Apakah itu Sistem Telefon PBX?

PBX bermaksud Pertukaran Cawangan Peribadi, iaitu rangkaian telefon peribadi yang digunakan di dalam sesebuah syarikat. Pengguna sistem telefon PBX berkongsi beberapa talian luaran untuk membuat panggilan luaran.

3CX_ip-pbx-overview

PBX menyambungkan telefon dalaman di dalam sesebuah perniagaan dan juga menyambungkannya kepada rangkaian telefon bersuis awam (PSTN). Salah satu daripada kecenderungan terkini dalam pembangunan sistem telefon PBX adalah VoIP PBX, juga dikenali sebagai IP PBX, yang menggunakan Protokol Internet untuk menghantar panggilan.
Pada masa ini terdapat empat pilihan sistem telefon PBX yang berbeza:

  • PBX
  • PBX Hos/Maya
  • IP PBX
  • IP PBX Hos/Maya

IP PBX adalah penyelesaian sistem telefon PBX berasaskan perisian yang membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu dan menyampaikan perkhidmatan yang sukar dan mahal untuk dilaksanakan apabila menggunakan proprietari PBX tradisional.

Sistem Telefon 3CX untuk Windows adalah contoh yang baik bagi sebuah sistem telefon IP PBX.

<