Hur fungerar webbkonferenser?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hur fungerar webbkonferenser?

Webbkonferenser är en webbtjänst som kan användas för att anordna möten, konferenser, presentationer och kurser i realtid via nätet, i synnerhet via TCP/IP-anslutningar.   Det går att ansluta sig till konferensen antingen via telefon eller med datorns högtalare och mikrofon via en VoIP anslutning. Webbkonferenser kan vanligtvis användas till realtidskommunikation mellan två punkter, liksom flervägskommunikation från en avsändare till flera mottagare på olika platser. Beroende på vilken tjänst som används går det att antingen hämta och installera en (extra) programvara eller bara öppna en webbaserad tillämpning som körs i deltagarens webbläsare. Den senaste webbkonferenstekniken med öppen källkod är Googles WebRTC.

<