TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Definition av VoIP

VoIP står för Voice Over Internet Protocol, vilket betyder röst via internet. Det är en teknologi som tillhandahåller röstkommunikation och multimediasessioner (såsom video) över Internet Protocol (IP)-nätverk.

De första VoIP-tjänsteleverantörerna tillhandahåller lösningar som återspeglar konstruktionen hos det existerande telefonnätverket, medan andra och tredje generationens leverantörer antingen har byggt stängda nätverk för privata användare, och erbjuder kostnadsfria samtal, eller har helt gått ifrån den ursprungliga telefonnätverkskonstruktionen. VoIP-lösningar möjliggör en dynamisk interaktion mellan användare på två domäner på internet när en användare vill ringa ett samtal. För att ringa via VoIP behöver en användare ett programvarubaserat sip-telefonprogram ELLER en hårdvarubaserad VoIP-telefon. Telefonsamtal kan ringas överallt och till vem som helst: både till VoIP-nummer och till PSTN-telefonnummer.

Företag som väljer att använda VoIP-system istället för traditionella kopparledningsbaserade telefonsystem får många fördelar, som t.ex. minskad månadskostnad för telefonin, ökad mobilitet och produktivitet. 2008 var 80 % av alla nya PBX-linjer som installerades internationellt VoIP.

VoIP-lösningar som är riktade mot företag inkluderar också funktioner för Samordnade kommunikationer, som innefattar webbmöten, webb-närvaro, fax och röstbrevlåda till e-post, chat och mer, samt smartphone-klienter så att personalen kan ta med sig kontorets anknytningsnummer överallt. Smartphone-klienter använder också VoIP för att ringa och ta emot samtal från en användares mobiltelefon som om de använde sitt kontors anknytningsnummer.

Mer information

Typer av VoIP-telefoner/SIP-telefoner

Vad VoIP gateways är och hur de kan användas

 

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud