TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

IP PBX: Hur ett IP-PBX/VOIP-telefonsystem fungerar

Ett VOIP-telefonsystem/IP PBX-system består av en eller flera SIP-telefoner/VOIP-telefoner, en IP-PBX-server och en VOIP-Gateway som tillval. IP-PBX liknar en proxyserver: SIP-klienter, antingen program- eller maskinvarubaserade telefoner, registrerar sig på IP-PBX-servern, och när de vill ringa ett samtal ber de IP växeln att upprätta kontakten. IP-växeln har en adressbok över alla telefoner/användare och deras motsvarande SIP-adress och kan sålunda koppla ett internt samtal eller dirigera ett externt samtal, antingen via en VOIP-gateway eller en VOIP-tjänsteleverantör.

pbxHur en IP-växel integreras i nätverket och hur den använder PSTN eller Internet för att koppla samtal

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud