IP PBX: Hur ett IP-PBX/VOIP-telefonsystem fungerar
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

IP PBX: Hur ett IP-PBX/VOIP-telefonsystem fungerar

Ett VOIP-telefonsystem/IP PBX-system består av en eller flera SIP-telefoner/VOIP-telefoner, en IP-PBX-server och en VOIP-Gateway som tillval. IP-PBX liknar en proxyserver: SIP-klienter, antingen program- eller maskinvarubaserade telefoner, registrerar sig på IP-PBX-servern, och när de vill ringa ett samtal ber de IP växeln att upprätta kontakten. IP-växeln har en adressbok över alla telefoner/användare och deras motsvarande SIP-adress och kan sålunda koppla ett internt samtal eller dirigera ett externt samtal, antingen via en VOIP-gateway eller en VOIP-tjänsteleverantör.

pbxHur en IP-växel integreras i nätverket och hur den använder PSTN eller Internet för att koppla samtal
<